Amager P96 - Tårnby

- Tårnby

Bestyrelsens julehilsen 2019!

Kære medlemmer og andre der læser vores hjemmeside.

 

I ønskes alle en rigtig god jul 2019, samt et godt nytår 2020.

I bestyrelsen ser vi tilbage på et 2019 med mange gode kampe for vores 3 hold i Dansk Petanque Forbunds Sommerlandsturnering. I DGI's 6-mandsturnering var vi repræsenteret af 4 hold, og i Veteranturneringen i DPF regi stillede vi op med 1 hold.

Vi ser frem til et 2020, hvor klubben mindst stiller op med det samme antal hold i ovennævnte turneringer, men også at flere af klubbens medlemmer melder sig til nogle af de turneringer, som arrangeres af DGI, DPF og andre klubber.

Vi vil også benytte denne lejlighed til at meddele, at det er lykkedes bestyrelse at få tilsagn fra Foreningspuljen under DIF/DGI på 200.000 kr. samt fra Lokale- og anlægsfonden på yderligere 200.000 kr. til vores projekt med nye baner og en hal.

Klubbens egen kasse kan også smide noget i puljen, så vi ser frem til, at Tårnby Kommune som lovet, starter sagen op i januar 2020. Vores forventning er, at anlægget står færdig senest til klubbens 25 års jubilæum i april 2021.

 

Julehilsen fra bestyrelsen

v/Tommy Svendsen