Link til indkomne forslag 2023:


Forslag fra Lars Ole Ebbesen vedr. udnævnelse af æresmedlim.

Forslag til vedtægtsændringer af følgende §§:

§ 2 - § 3 - § 9 - § 10.