Indvielsen af Vestamager Petanquecenter onsdag den 6. april 2022.


Tårnby kommune havde lagt op til den helt store indvielse af kommunens og Amager P96 Tårnbys nye petanquecenter på Ugandavej "Uganda Ground". Forvaltningschef, Jens Lauridsen, bød velkommen i Vestamager Petanquecenter og gav straks ordet til borgmester, Allan S Andersen, der glædede sig over igen at kunne "klippe snoren" til et nyt flot idrætsprojekt bestående af et udvendigt anlæg med 30 udendørs baner og en fin hal med 10 indendørs baner og et flot serviceområde med faciliteter til at betjene medlemmer og gæster. Ud over hans mange rosende ord, fremhævede han den særlige indsats P96 selv har gjort for at få etableret en petanquehal - han nævnte blandt andet, at han og især forvaltningen konstant var blevet bombarderet med nye gode ideer og forslag til, hvordan en sådan hal kunne bygges og financieres. Han glædede sig også over, at P96 selv har søgt og fået fondsmidler fra forskellige fonde. Han rettede også en stor tak til kommunalbestyrelsen, forvaltningerne i Tårnby kommune, udførende håndværkere og ikke mindst CP Kloak Aps, som har været hovedentreprenør på halbyggeriet.

Han sluttede sin tale med at erklære Vestamager Petanquecenter for indviet. 
DGI, der var repræsenteret ved lokalformanden for Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, ønskede også tillykke og glædede sig over endnu et flot tiltag i Tårnby kommune. Samtidig fremhævede han, at der inden for det seneste år har været en tilvækst på 900 medlemmer til idrætsforeningerne i Tårnby kommune. Det var han meget imponeret over, og det kunne bl.a. tilskrives kommunens positive indstilling til idrætten. Han nævnte også, at DGI og DIF via Lokale- og anlægsfonden har bidraget til etableringen af den nye hal.
Amager P96 Tårnbys formand, Brian Roth, takkede både Tårnby kommune og de fonde, der havde støttet projektet, og fremhævede, at der hermed var startet en ny æra i P96, idet man nu var i stand til - ud over at afholde lokale arrangementer - også kunne byde ind med landsdækkende og måske endda internationale arrangementer. Han rettede også en stor tak til klubbens egne medlemmer, som havde bidraget med engagement og arbejdskraft for at få projektet bragt sikkert i land.

Tårnby kommune v/Jens Lauridsen, inviterede herefter deltagerne på en bid brød og en forfriskning, som blev leveret af den lokale Café Feven.

Kulturudvalgsformand, Klaus Bach, introducerede herefter en petanquekamp mellem ham selv, borgmester, Allan S Andersen, og to af klubbens nuværende og tidligere medlemmer, Doris Erlandsen og hendes søn, landsholdsspiller, Anders Erlandsen, der nu spiller i Hedebo. Der var forinden trukket lod om makkerne, og borgmesteren var så "heldig" at trække, Anders Erlandsen, mens Klaus Bach måtte "nøjes" med forhenværende landsholdsspiller, Doris Erlandsen.

Reslutatet blev, at Allan og Anders vandt i flot stil - de fik herefter overrakt vinder- og erindringspræmier af formand, Brian Roth.

Tårnby Musikskole underholdt meget stemningsfuldt under hele arrangementet - indledende v/Linus på saxofon og Laurits på el-piano, og efterfølgende underholdt musiklærerne, Marco på guitar og Ali på saxofon.

Et helt igennem flot arrangement, og Amager P96 Tårnby udtrykker da også stor tak til Tårnby kommune for arrangementet og den flotte hal.

Amager Fotoklub v/formand, Michael Oxkjær, var også til stede, og "skød" stemningsbilleder under hele arrangementet.

Billederne kan mod at nævne Amager Fotoklub v/Michael Oxkjær anvendes og kopieres, og de kan ses HER

Derudover optog klubben også selv billeder under hele arrangementet, og de kan ses her på siden.


Du kan følge hele halbyggeriet HER 


Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse!