Velkommen til Amager P96 Tårnby

Amager P96 Tårnby sponsoreres af:

Støt vore sponsorer - de støtter os - besøg deres hjemmesider og bliv inspireret !

Ordinær generalforsamling 2020 afholdtes tirsdag den 25. februar 2020

Her kan du se: Indkaldelse - Beretning - Regnskab - Bilag 1 - Bilag 2 - Referat

Det er nu igen muligt at spille petanque på Ugandavej.


Bestyrelsen har på ny drøftet situationen og muligheden for at spille på petanqueanlægget, og torsdag den 21. maj, kl. 10:00, vendte de faste spilletider tilbage - dog under hensyntagen til myndighedernes anvisninger og retningslinjer.


1: Der er nu åben for petanque på de sædvanlige tider.

2: Anlægget er delt op i fire zoner, og der må maks. være 10 personer/spillere i hver zone.

3: Personer/spillere på anlægget skal følge de retningslinjer, der er hængt op og som fremgår af dette dokument fra DGI og DPF.

4: Før, under og efter spil skal zoneinddelingen overholdes.

5: Man skal selv medbringe håndsprit.

5: Skurvognen er åben for toiletbesøg i begrænset omfang - husk rengøring.

6: Der er ét toilet åben i hallens østlige ende.

7: Det er selvfølgelig på eget ansvar, om man vil spille.

-------

Følgende er modtaget fra bestyrelsen v/C-J Vollertzen:

På bestyrelsesmødet den 14. maj blev det besluttet, at klubmesterskaber, standerhejsning og messingturnering udskydes til 2021.

-------

13.06.20. Bestyrelsen v/C-J Vollertzen har d.d. sendt følgende til medlemmerne:

Da det nu endelig er blevet lovligt at være flere end 10 personer på hele vores anlæg fra den 11.juni, har Dansk Petanqueforbund og DIF/DGI følgende retningslinier på deres hjemmeside vedr. åbning af petanqueklubber.

Dokumenterne kan ses her: DIF/DGI's nye retningslinjer. DIF's QA-dokument - Spørgsmål og svar.

-------

VINSPIL - efter yderligere lettelse af restriktionerne er klubben igen begyndt at afvikle vinspil - første spil fandt sted søndag den 14. juni.
Da forsamlingsforbuddet nu lyder på 50 personer, var det "først til mølle" princippet, der var gældende. Deltagergebyret var kr. 20,- og der blev spillet tre kampe på tid med præmier til alle, der vandt tre kampe. 

Der var igen mulighed for at nyde en kop kaffe.

Brian Roth har sendt stemningsbilleder fra dagen - og du kan se dem her

Vestamager Idrætsanlæg

Ugandavej 105

2770 Kastrup

E-mail: info@p96-amager.dk

Vis på kortet!