Velkommen til Amager P96 Tårnby

Amager P96 Tårnby sponsoreres af:

Støt vore sponsorer - de støtter os - besøg deres hjemmesider og bliv inspireret !

Ordinær generalforsamling 2021 er udsat fra 25.02.21 og ind til videre.

Her kan du se: Foreløbig Indkaldelse - Beretning - Regnskab - Referat


Lørdag den 27.02.21. Bestyrelsen v/Tommy Svendsen har d.d. rundsendt en mail til medlemmerne, af hvilken det fremgår, at vi fra søndag den 7. marts og indtil videre spiller socialt spil torsdag og søndag kl. 10. Socialt spil (messingpetanque) om onsdagen kl. 18 vil forhåbentlig, alt efter myndighedernes restriktioner, kunne ske efter standerhejsningen sidst i marts/april.
Hvis der er stemning for det, kunne vi også, fra tirsdag den 9. marts, starte træning for holdspillere op tirsdag og torsdag kl. 18.

I skrivende stund meddeles fra DGI, at det er muligt at træne i grupper af 25 personer, hvis der imellem grupperne er mindst 2 meters afstand, og at arealet er inddelt i felter markeret med snore, kridtstreger, toppe og lignende.

Det betyder, at vi kan spille på samme måde, som inden nedlukningen i december.

Bestyrelse foreslår, at max 12 personer spiller i hver sektion. (3 doubler eller 2 Tribler).

Det understreges, at det er på eget ansvar, hvis I kommer og spiller, bestyrelsen henstiller til, at man bærer mund/visir under spillet. Der vil ifølge myndighederne være en minimal risiko for smitte, hvis vi bare overholder de regler, vi har kendt igennem det seneste år. ALTSÅ HYGIEJNE, AFSPRITNING OG AFSTAND.


Fredag den 29.01.21. Petanque klubben skulle have afholdt generalforsamling den 25. februar d.å. Med baggrund i myndighedernes udmelding på gårdagens pressemøde, er det nødvendigt at udsætte generalforsamlingen, til der igen gives mulighed for at mødes. Så snart der igen bliver åbnet op, vil medlemmerne blive indkaldt til en ny generalforsamlingen. Datoen for en ny generalforsamling vil blive fastsat af bestyrelse, dagsorden, beretning og rev. regnskab fremsendes til medlemmerne i følge vedtægter med 14 dages varsel.
Bestyrelsen v/CJ.

Torsdag den 28.01.21.

Efter Steen valgte at trække sig som formand for Amager P96 Tårnby ved bestyrelsesmødet den 21. januar d.å. er Tommy som valgt næstformand tiltrådt som fungerende formand indtil generalforsamlingen. Samtidig indtræder Steffen i bestyrelse indtil generalforsamlingen.
Bestyrelsen v/CJ


Torsdag den 21.01.21. Ændring i bestyrelsen!

Bestyrelsen v/CJ har anmodet om at følgende annonceres på hjemmesiden:

Betyrelsen i P96 må desværre meddele, at fra torsdag den 21. januar 2021 stopper Steen Hansen som formand i P96 af personlige årsager.

Restriktioner for petanquespil på "Uganda Ground".


Selv om antallet, der kan og må være forsamlet, hele tiden bliver ændret, er det stadig vigtigt at holde sig for øje, at man skal overholde myndighedernes retningslinjer, og dermed også de retningslinjer, som Dansk Petanqueforbund og DIF/DGI henviser til på deres hjemmeside.

DIF og DGI's fælles retningslinjer kan ses HER - DGI's retningslinjer for petanque kan ses HER


NYT: Amager P96 Tårnby har efter myndighedernes stramninger fra den 29. oktober 2020 skærpet reglerne for spil på banerne.

Du kan se de nye vilkår for at spille på banerne HER

Vi har følgende spille- og træningstider:

Dag- og aftentimer:


Aktivitet gældende fra uge 1 og fremefter i 2021.


Mandag: Ingen aktivitet


Tirsdag: Kl. 18:00 - måske træning fra uge 10.


Onsdag: P.t. - Ingen aktivitet


Torsdag: Kl. 10:00 - Ældresagspetanque - fra uge 10.


Torsdag: Kl. 18:00 - måske træning fra uge 10.


Fredag:  Ingen aktivitet


Lørdag:  Ingen aktivitet


Søndag: Kl. 10:00 - Socialt spil (messing) - fra uge 9.
Vestamager Idrætsanlæg

Ugandavej 109

2770 Kastrup

E-mail: info@p96-amager.dk

Vis på kortet!