Nye restriktioner for spil på banerne gældende fra torsdag den 29. oktober 2020!


Bestyrelsen har bestemt følgende retningslinjer:


 1. Der må max. være 40 personer på hele anlægget.
 2. Banerne vil blive delt op i sektioner (se bilag 1) med max. 10 personer i hver.
 3. De første 10, der kommer, skal gå over i sektion 1 - de næste i sektion 2 osv.
 4. Der skal spilles på de baner, der er angivet i hver sektion.
 5. Der vil blive udfærdiget en liste med spillernes navn eller nummer i hver sektion af hensyn til evt. smittesporing.
 6. Spillere fra ældresagen skal opgive deres navn og telefonnummer til listen i den sektion, de spiller af hensyn til evt. smittesporing.
 7. Kun en fra hvert hold fører kampens point, klemmer sprittes af efter kampen, der må ikke bruges ringe på banerne.
 8. Hvert hold bruger deres egen gris, som kastes ud af samme spiller, under hele kampen.
 9. Der vil være åbnet i skurvognen for toiletbesøg.
 10. Det vil ikke være muligt at købe kaffe, øl og vand, kan evt. tages med hjemmefra til sig selv.
 11. Alle personer skal bære mundbind frem og tilbage fra indgangen/lågen og til den sektion, man skal spiller i - ved toiletbesøg skal der bæres mundbind til og fra den sektion, man spiller i. Når man er i sektionen er det frivilligt, om man vil bære mundbind.
 12. Bestyrelsen gør opmærksom på, at man møder op på eget ansvar og henstiller til at overholde de  nye Corona regler, der er kommet fra regeringen.


Der er udarbejdet en skitse (bilag 1) over banefordelingen, og den kan ses HER


De nye retningslinjer er gældende ind til videre.