Så blev september måneds vinspil afholdt, og her ses de glade vindere.