GENERALFORSAMLING P 96

                        28. februar 2012 kl. 19.00

 

 

1.   Valg af dirigent:      

      Bestyrelsen foreslog Ole Dalsgaard, han blev valgt enstemmigt.

 

2.   Formandens beretning:                                                                                                               

      Var udsendt i forvejen, blev enstemmigt vedtaget.                                                                                                                                                                                                                                                   

 

3.   Regnskabet:

      Udsendt i forvejen, blev vedtaget uden bemærkninger.

 

4.   Indkomne forslag:

      Der var ingen.

 

5.   Fastsættelse af kontingent 2013:

      Der blev vedtaget uændret kontingent.

 

6.   Budgetforslag 2013:

      Bestyrelsens forslag blev vedtaget uden bemærkninger.

 

7.   Valg af bestyrelse:

      Desværre var det ikke de nævnte i indkaldelsen, der var på valg men i stedet

      Lars Ole og Carl Johan.

 

      Generalforsamlingen accepterede ændringen og begge blev enstemmigt genvalgt.

      Som afløser for Finn, der ønskede at træde tilbage, blev Ingolf enstemmigt valgt.

 

8.    Eventuelt:

       Der var spørgsmål om, hvem der måtte deltage i licenstræningen tirsdag og torsdag

       Det blev foreslået, at der kom opslag op i klubhuset (skurvognen) om, hvornår der var

       træning og for hvem.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.05 og Ole takkede for god ro og orden.

 

Der var 35 fremmødte til generalforsamlingen.            

 

Hilsen Else