Ref. Best. Møde 04-01-2018

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst og CJ

Fraværende: Ingolf 

 

Pkt. 1, godkendelse af referat fra sidste b-møde: Godkendt

Pkt. 2, gennemgang af indkommen post.

1: DGI
   a – Nyt om DGI og Dansk Petanque Forbund.: Sendt ud til bestyrelsen
   b – Foreningsliv:  Sendt ud til bestyrelsen, Steen deltager i mødet

     

 

 

Pkt 3 gennemgang af nye og kørende sager.


   a -  Suppleant til bestyrelsen: Bestyrelsen kommer med forslag til suppleant  ved       generalforsamlingen

   b -  Datoer for aktiviteter i klubben : Kommer ved næste best.møde

 

 

Pkt. 4, regnskab: Godkendt.Pkt. 5, næste b-møde: 08-02-2018 kl. 09:00

 

Referent CJV