Ref. Best. Møde 10-08 -2017

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst, Ingolf og CJ

Fraværende.:

.

 

Pkt. 1, godkendelse af referatet fra sidste b-møde: Godkendt

 Pkt. 2, gennemgang af indkommen post.

1: DGI
   
2: DIF
  
Pkt. 3, gennemgang af nye og kørende sager


       a - henvendelse fra Mads Vinterby. Steen har sendt svar til ham
       b – låsen: Ny sat i døren til skurvognen.
       c – formandsmøde: Steen deltager fra os.
       d – træning: CJ tjekker hvorfor der ikke kommer flere træning
       e – kampe: Begge licenshold spiller lørdag den 19 august
       f – telt: Steen lejer et af fælleskontoret.
       h – skole: Steen skriver til skolen om tider osv.

       I – DPF. Ny trænerliste sendt ud til bestyrelsen

       J – fælleskontoret: ingen fra P96 deltager ved reception

Pkt. 4, regnskab: Godkendt

Pkt. 5, næste b-møde: den 14. september 2017 kl. 09:00.

 

 

Referent.:  CJ