Ref. Best. Møde 09-11 -2017

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst og CJ

Fraværende.: Ingolf 

 

 Pkt. 1, godkendelse af referat fra sidste b-møde: Godkendt

Pkt. 2, gennemgang af indkommen post.

1: DGI
     a - formandsmøde: Steen deltog ref. kommer senere.
     b - vintertræning: Tilbud om indendørstræning, sendt ud til alle og hængt op.

2: Fælleskontoret
     a – nyhedsbrev: Sendt ud til bestyrelsen.

     b – foreningsmøde med politikere: P96 fik megen omtale af politikerne vedr. nye baner og hal.

Pkt. 3, gennemgang af nye og kørende sager
     a -  hal: venter svar fra kommunen.
     b -  skema tilskud: sendt til kommunen vedr. antal medlemmer.
     c - sponsorat: Tommy har sendt ansøgning og afventer svar på denne.
     d - klubfest: Gået over al forventning

     e – juleturnering: sidste frist for tilmelding er søndag den 19. november kl 12:00.

     f- foreningspris den15. november på rådhuset: Tommy, Ernst og Steen deltager fra P96.

Pkt. 4, regnskab: Godkendt.

pkt. 5, næste b-møde: 07-12-2017 kl. 09:00

 

referent CJV