Ref. Best. Møde 08-06 -2017

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst, og CJ

Fraværende. :Ingolf

 

 

Pkt. 1, godkendelse af referatet fra sidste b-møde: Godkendt

 

Pkt. 2, gennemgang af indkommen post

 

                  

    1: DGI       

        a: Nyheder/nye medlemmer: Sendt ud til bestyrelsen     

        b: Nyheder/info: Sendt ud til bestyrelsen og medlemmer     

        c: Landsdelsmesterskab i double: Sendt ud til bestyrelsen og medlemmer        

        d: LM-4 mands hold 2018: Sendt ud til bestyrelsen og medlemmer         

               

    2: Fælleskontoret

        a: Nyheder: Sendt ud til bestyrelsen og hængt op     

   

    3: Hillerød: Sendt ud til bestyrelsen og hængt op  

       

Pkt. 3, Gennemgang af nye og kørende sager

        a: Kommunen: Vi afventer svar vedr. evt. flytning af vores baner      

 b: Tyveri af telt: Meldt til politiet og kommunen, kommunen er selvforsikret og dækker ikke teltet  

c: Låsen i lågen: Jørgen Panduro fra kommunen undersøger muligheden for en ny kodelås. Vi      selv undersøger muligheden for video overvågning af arealet.

:       d: Messing:  Sendt ud til medlemmer om hvem der er åbner om onsdagen

        e: Kamp den 10. juni: Der mangler stadig folk til at hjælpe.

        f:  Kamp den 16/17 september :5 personer har meldt sig til at hjælpe

        g: Klubmesterskaber - 17.-18. juni - 25. juni: Lena bestiller præmier 

        h: DPF kamp: kampen den 19. august er flyttet fra Helsingør til Holbæk

               

Pkt. 4, regnskab: Godkendt

 

Pkt. 5, næste b-møde: den 6 juli 2017 kl. 09:00

 

 

Referent.:  CJ