Ref. Best. Møde 07-12 -2017

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst og CJ

Fraværende: Ingolf 

 

 Pkt. 1, godkendelse af referat fra sidste b-møde: Godkendt

Pkt. 2, gennemgang af indkommen post.

1: DGI
     a – formandsmøde ref.: Sendt ud til bestyrelsen
     b – udvalgsmøde: Ref. Sendt ud til bestyrelsen.

     c -  landsdelsmesterskab for double 30062018: Bliver afholdt på P96 baner.

     d – den åbne skole: Sendt ud til bestyrelsen

     e – boost din forening: Sendt ud til bestyrelsen

     f – boulebar mandage: Sendt ud til alle og hængt op.

     g – medlemstal: Sendt til kommunen


 2: DIF.

    a - Foreningskursus: Sendt ud til bestyrelsen.

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager.


     a -  sponsorsvar: Vi har fået FYSIQ som sponsor i 2018
     b -  juleturnering: Gik over al forventning med 46 deltagere, bestyrelsen må dog henstille til at har man meldt sig bliver man hele dagen og ikke går efter 2 kampe da det ødelægger planlægningen af de sidste kampe.
     c – foreningspris uddeling: Sendt til bestyrelsen
     d - tidsplan: Sendt ud til bestyrelsen for kommentarer

     e – generalforsamling 2018: Bliver afholdt den 27. februar 2018, info bliver sendt ud til alle 13. februar 2018

 

Pkt. 4, regnskab: Godkendt.

Pkt. 5, næste b-møde: 04-01-2018 kl. 09:00

 

referent CJV