Ref. Best. Møde 05-01 -2017

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst, Ingolf og CJ.

Fraværende.:

 

 

Pkt. 1, godkendelse af referatet fra sidste b-møde: Godkendt

  

Pkt. 2, gennemgang af indkommen post

 

    1: DGI

        a: Foreningsledelse: Sendt ud til bestyrelsen

        b: Indsats: Sendt ud til bestyrelsen  

        c: Motion:  Sendt ud til bestyrelsen      

        d: Udvalgsmøder: Sendt ud til bestyrelsen

        e:     ll   23/1-17: Sendt ud til bestyrelsen, næste møde er i Jonstrup Tommy og Steen deltager

        f: Lokalsamfund: Sendt ud til bestyrelsen

        g: Idrætskonference, Storstrøm: Sendt ud til bestyrelsen

        h: Krudt og kugler:  Sendt ud til bestyrelsen  og hængt op

       

    2: Tårnby Kommune

        a: Stafet for livet Sendt ud til bestyrelsen:

 

Pkt. 3, gennemgang af nye og kørende sager

        a: Ref. af udvalgsmøde:  Fra DGI sendt ud til bestyrelsen    

        b: Licenshold: Følgende vil tegne licens, Tommy, Lena, Gitte, Verner, Steen, Bente, Ernst, Finn, og   CJ, hvilket ikke er nok til at stille hold, bestyrelsen besluttede at Steen og Tommy prøver at få min. 4 mere med så P96 kan stille hold i Danmarksserien.  

        c: Generalforsamling: Sendt ud til alle medlemmer i henhold til klubbens love       

        d: Lokalplanen: Venter svar fra kommunen medio februar 2017       

       

Pkt. 4, regnskab: Godkendt

 

Pkt. 5, næste b-møde: 02-02-2017 kl. 09:00

 

 

Referent.:  CJ