Ref. Best. Møde 04-10 -2017

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst og CJ

Fraværende.: Ingolf 

 

 Pkt. 1, godkendelse af referat fra sidste b-møde: Godkendt

Pkt. 2, gennemgang af indkommen post.

1: DGI
     a - referat fra udvalgsmøde: Sendt ud til bestyrelsen
     b - double turnering: Sendt ud til alle og hængt op.

2: DPF
     a - årets frivillig: Sendt ud til bestyrelsen

     b – medlemsmøde: Tommy & C-J deltager i mødet.

3: Fælleskontoret

     Nyhedsbrev: Sendt ud til bestyrelsen

     a - møde nye politikere: Sendt ud, bestyrelsen deltager i mødet.

     b – fritidsavis: Afventer svar fra fælleskontoret.


Pkt. 3, gennemgang af nye og kørende sager
     a - overslag på hal: Sendt ud til bestyrelsen
     b - ref. fra dialog møde: Tommy deltog, venter på Ref.
     c - nyt telt: Nyt telt er købt med økonomisk hjælp fra kommunen.
     d - besøg af skolen: Gået over al forventning. Se (skolenivirkeligheden.dk)
     e – glas: C-J køber glas

Pkt. 4, regnskab: Godkendt.

pkt. 5, næste b-møde: 09-11-2017 kl. 09:00