Ref. Best. Møde 04-05 -2017

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst, Ingolf og CJ

Fraværende.:

.

 

Pkt. 1, godkendelse af referatet fra sidste b-møde: Godkendt

 

Pkt. 2, gennemgang af indkommen post

  .              

    1: DGI       

        a: Kurser: Sendt ud til bestyrelsen   

        b: Referat udvalgsmøde: Sendt ud til bestyrelsen, Tommy og Lena deltager i mødet den 15.maj   

        c: Petanqueskole: Sendt ud til bestyrelsen og medlemmer samt hængt op.       

 

   

    2: Fælleskontoret

        a: Referat fra repræsentantskabsmødet i KTIS: Sendt ud til bestyrelsen       

        b: Indvielse af cafe Lex: C-J deltager på P96’s vegne.

 

 

    3: DIF       

        a: H.C. Andersen: Sendt ud til bestyrelsen

 

Pkt. 3, Gennemgang af nye og kørende sager.

        a: Kommunen: Intet nyt vedr. skurvogn      

        b: Kommunen idrætspris: Steen og Bente deltog på P96’s vegne.    

        c: Lån af lokale: P96 har fået lov til at låne bordtennislokalet til overnatning i weekenden 16 og 17. september for de hold der kommer fra Bornholm       

        d:LM for 4 mandshold: P96 har søgt om at vi kan få lov til at afholde det i oktober 2018.      

        e: Landsdelsmesterskab: P96 deltog med 6 hold, Lillian og Jørn blev no. 2 i deres pulje.

        f: Regionalkampe: Sendt ud til spillere på holdet

        g: Sommerlandsturnering: Stor ros til de hjælpere og vores spillere for et godt resultat.

        h: Messing/vinspil 30. april: Der deltog 34 spillere

 

Pkt. 4, regnskab: Godkendt

Pkt. 5, næste b-møde: . den 8. juni 2017 kl. 09:00.

 

 

Referent.:  CJ