Ref. Best. Møde 02-03 -2017

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst og CJ

Fraværende.: Ingolf

.

 

 

Pkt. 1, godkendelse af referatet fra sidste b-møde: Godkendt

 

Pkt. 2, gennemgang af indkommen post

 

    1: DPF       

        a: Petanque Camp (reminder). : Er sendt ud.             

               

    2: DGI       

        a: Storkøbenhavn, Årsmøde/generalforsamling  : Den 29. marts P96 deltager ikke.    

        b: Referat udvalgsmøde  :Sendt uf til bestyrelsen    

        c: Berlin med bus: Sendt ud og hængt op.       

        d: Flere medlemme : Sendt ud til bestyrelsen      

        e: Lederuddannelse :Sendt ud til bestyrelsen        

        f:  Sov dig sundere  : Sendt ud til bestyrelsen      

        g. DGI regler : Sendt ud til bestyrelsen      

   

    3: Fælleskontoret

        a: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i KTIS :Tommy og CJ deltager:       

        b: To hurtige beskeder : KTIS har sendt ud at vi kan hente A4 kopipapir hos dem

 

    4: DIF       

        a: Foreningsfokus: Sendt ud til bestyrelsen      :

 

Pkt. 3, Gennemgang af nye og kørende sager.

        a: Rengøring af baner : Sendes ud til medlemmer om hvem der kan komme den 18.marts.      

        b: Spillermøde: Ref. er sendt ud til licensspillere    

        c: Standerhejsning : Sendes ud til medlemmer afholdes den 26 marts.       

        d: Generalforsamling : Ref. bliver sendt ud efter næste b-møde..      

        e: Hjemmeside : Mere info skal sendes til Ingolf       

               

Pkt. 4, regnskab : Godkendt

 

Pkt. 5. Bestyrelsen konstituerede sig.:

           Formand : Steen Hansen

           Næstformand : Tommy Svendsen

           Kasser : Lena Svendsen

           Sekretær : C-J Vollertzen

           Best.medlem : Ernst Jensen

           Suppleant : Ingolf Jørgensen

 

Pkt. 6, næste b-møde : 6. april 2017

 

Pkt. 7.Vigtige datoer i 2017

 

 Klubmesterskaber:

Single  damer og single mænd lørdag den 17. juni.

 

Double søndag den 18 . juni.

 

Triple søndag den 25. juni

.

 

Vinspil søndag den 30. april.

 

Grill petanque lørdag den 15. juli. 

 

Afslutningsfest lørdag den 4. november.

 

Jule petanque søndag den 26. november

 

 

Referent.:  CJ