Ref. Best. Møde 02-02 -2017

Mødedeltagere: Steen, Lena, Tommy, Ernst, Ingolf og CJ.

Fraværende.:

 

 

Pkt. 1, godkendelse af referatet fra sidste b-møde: Godkendt

 

Pkt. 2, gennemgang af indkommen post

 

    1: DPF       

        a: petanque Camp: Sendt ud til bestyrelsen og medlemmer       

        b: Dialogmøde.: Sendt ud til bestyrelsen     

        c: Motion.: Sendt ud til bestyrelsen         

               

    2: DGI       

        a: Foreningsledelse.: Sendt ud til bestyrelsen

        b: DGI og DPF.: Sendt ud til bestyrelsen, bedre samarbejde mellem DPF og DGI

        c: Årets forening.: Sendt ud til bestyrelsen

        d: Bliv inspireret.: Sendt ud til bestyrelsen

        e: Frivillige i klemme.: Sendt ud til bestyrelsen

        f: Udvalgsmøde.: Steen og Tommy deltog afventer ref. Fra mødet

        g: årsmøde - 6-mands hold.: Steen og Tommy tager med til mødet

 

    3: Fælleskontoret

        a: Foreningsleder.: Sendt ud til bestyrelsen, Steen har svaret på P96 vegne.

        b: Nyheder.: Sendt ud til bestyrelsen vedr. den nye folkeoplysningslov

 

    4: Tårnby Kommune

        a: Skolen i virkeligheden.: Sendt ud til bestyrelsen, P96 er lagt på skoleportalen

 

    5: Region Hovedstaden

        a: Kurser.: Sendt ud til bestyrelsen og hængt op ved skuret

 

    6: Fehmarn turnering.: Sendt ud til bestyrelsen og hængt op ved skuret

 

Pkt. 3, gennemgang af nye og kørende sager

        a: Hærværk.: Tommy har meldt det til politiet samt snakket skolen – og hal inspektøren om dette       

        b: Penge fra klubber.: Vi har stadig et udestående med AB Tårnby CJ rykker igen     

        c: Fastelavn.: Bliver afholdt søndag den 26 februar        

        d: Nye regler.: DPF nye regler er hængt op ved skuret

        e: Hold/Licens.: CJ laver en oversigt over spillere og hold

        f: Forplejning ved hjemmekampe.: DGI og Veteranhold kan få tilskud op til kr. 125, pr. hjemmekamp

        g: Generalforsamling.: Bliver afholdt den 28. februar, CJ sender indkaldelse ud     

       

Pkt. 4, regnskab.: Godkendt

 

Pkt. 5, næste b-møde.: 02-03-2017

 

Referent.:  CJ